محصولات پرسیکا

تعهد پرسیکا بالا بردن سطح دانش عمومی جامعه در رابطه با بهداشت دهان و دندان و در نتیجه افزایش میانگین سلامت دهان و دندان افراد جامعه است.
پرسیکا در صدد آن است که محصولات بهداشت دهان و دندان خود را به تمام افرادی که به کیفیت، سلامت و طبیعی بودن محصولات و همچنین داشتن لبخندی زیبا اهمیت می دهند، ارائه دهد.
ما معتقدیم لبخند زیبا در داشتن جامعه‌ای بهتر تاثیر دارد، پس همه افراد لایق لبخند درخشان و جامعه‌ای بهتر هستند.

پرسیکا برند در حال رشد است که به دنبال ایجاد آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های آینده است.ما بر این باوریم که لبخند، تاثیرگذار بوده و انسان های تاثیرگذار برای جهان لازمند و بنابراین تمامی افراد لایق لبخندی درخشان هستند.

ما متعهد هستیم تا به کمک ارتقای دانش عمومی و تشویق همه افراد به ویژه کودکان به ایجاد عادات سازنده در جهت بهداشت دهان و دندان و همچنین با تولید محصولات در دسترس و با‌ کیفیت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، سطح سلامت دهان و دندان جامعه را بهبود بخشیم.

پرسیکا برند در حال رشد است که به دنبال ایجاد آینده‌ای سالم‌تر برای نسل‌های آینده است.ما بر این باوریم که لبخند، تاثیرگذار بوده و انسان های تاثیرگذار برای جهان لازمند و بنابراین تمامی افراد لایق لبخندی درخشان هستند.

ما متعهد هستیم تا به کمک ارتقای دانش عمومی و تشویق همه افراد به ویژه کودکان به ایجاد عادات سازنده در جهت بهداشت دهان و دندان و همچنین با تولید محصولات در دسترس و با‌ کیفیت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، سطح سلامت دهان و دندان جامعه را بهبود بخشیم.